Ordinær Generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub

Afholdes i det lille mødelokale i hallen tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17:30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) til godkendelse, samt forslag til placering af overskud / dækning af underskud.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for den kommende sæson for seniorer og ungdomsspillere, så kontingenterne bliver 600 kr. for alle.

6. En drøftelse af problemet med klubbens IT-system.

7. Behandling af indkomne forslag.
Husk at sende forslag ind hvis du har emner der ønskes behandlet. Forslag skal være inde 8 dage før generalforsamling for at blive taget op som punkt.

8. Valg af bestyrelse.
• Formand Klaus Kisbøll (På valg, genopstiller ikke)
• Næstformand Jens Frimann (Ikke på valg)
• Kasserer Dan Grønhøj (Ikke på valg)
• Bestyrelsesmedlem Robert Cole (På valg, genopstiller)

9. Valg af revisor og suppleant.

10. Eventuelt.

Ordinær generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub

Afholdes i det lille mødelokale i hallen onsdag den 22. marts 2017 kl. 17:30
Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) til godkendelse, samt forslag til placering af overskud / dækning af underskud.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen lægger op til en diskussion af kontingenter for den kommende sæson for seniorer og ungdomsspillere som i dag er
Seniorer: kr. 300
Ungdom: kr. 300

6. Behandling af indkomne forslag
Husk at sende forslag ind hvis du har emner der ønskes behandlet. Forslag skal være inde 8 dage før generalforsamling for at blive taget op som punkt

7. Valg af bestyrelse.
• Formand Klaus Kisbøll (Ikke på valg)
• Næstformand Jens Frimann (På valg, genopstiller)
• Kasserer Dan Grønhøj (På valg, genopstiller)
• Bestyrelsesmedlem Robert Cole (Ikke på valg)

8. Valg af revisor og suppleant.

9. Eventuelt.

Generalforsamling den 16. marts

Ordinær generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub

Onsdag den 16. marts 2015 kl. 17:30 i Lundtoftehallen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) til godkendelse, samt forslag til placering af overskud / dækning af underskud.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for den kommende sæson for seniorer og en forhøjelse for ungdomsspillere, så kontingenterne bliver ens. Seniorer: kr. 300 Ungdom: kr. 300
 6. Behandling af indkomne forslag. Husk at sende forslag ind hvis du har emner der ønskes behandlet. Forslag skal være inde 8 dage før generalforsamling for at blive taget op som punkt
 7. Valg af bestyrelse.
 • Formand Klaus Kisbøll                          (På valg, genopstiller)
 • Næstformand Jens Frimann                          (Ikke på valg,)
 • Kasserer Dan Grønhøj       (Ikke på valg)
 • Bestyrelsesmedlem Kristine Jespersen       (På valg)
 • Bestyrelsesmedlem Robert Cole       (På valg, genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Rainer Closter Jespersen   (Ikke på valg)

8. Valg af revisor og suppleant.
9.  Eventuelt

 

2015 – 20 16

Bestyrelsen vil gerne her på årets slutning sige tak for 2015, og samtidig benytte lejligheden til at ønske alle medlemmerne en rigtig god jul og et godt nytår.

I det nye år åbner hallen igen mandag den 4. januar

Mvh Klaus

Ungdomstræning

Kære ungdomsspillere

Så er det blevet tid til tilmelding af badminton for sæsonen 2015 – 2016. Vi kan med glæde meddele at Camilla også vil stå for ungdomstræningen i den kommende sæson.

Tiden til ungdomstræningen vil blive udvidet, så der nu vil være to hold, et om lørdag fra 11:00 til 13:00 og et om mandag fra 18:30 til 20:00.

Holdet om mandagen er forbeholdt dem som spillede sidste år eller andre lidt mere øvede spillere. Holdet om lørdagen vil være for alle, både gamle og nye spiller. Når Camilla har set, hvem der melder sig til holdet om lørdagen, vil hun evt. dele det op, så der bliver et fra 11:00 til 12:00 og et fra 12:00 til 13:00.

Som tidligere nævnt, vil der i den kommende sæson blive mulighed for at komme ud til turneringskampe og spille mod andre ungdomsspillere i vores nærområde.

Da vi gerne vil have så mange unge med på holdet fra starten af, opfordres I alle til at sprede det gode budskab blandt venner, skole og SFO – Alle er velkommende.

Sæsonen går fra lørdag d. 22.08.15 til mandag d. 02.05.16 og fristen for tilmelding og betaling er mandag den 10. august

Tilmelding.
Send en mail inden mandag den 10. august til: lundtoftebk@hotmail.com med angivelse af hvilken dag du ønsker at træne, og du vil så få svar umiddelbart efter.

Tilmelding af nye medlemmer skal ske på hjemmesiden: www.Lundtofte-badminton-klub.dk
Betaling af kontingent
Betaling af kontingent skal ske på en af disse to måder:

1. Giroindbetaling, enten over netbank eller på postkontor: Kodeart: 01, Giro nummer: 629 6203

2. Bankoverførsel: Reg.nr. 1551, Konto nr. 629 6203

Husk at angive dit navn på indbetalingen.

Kontingent for 2015 – 2016:
Unge under 18 år: kr. 100,-

Betaling skal ske senest den 10. august for at være sikker på en plads på holdet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen