All posts by Mathias Frimann

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUNDTOFTE BADMINTONKLUB

16. september 2021 kl. 17.00
i Lundtofte Medborgerhus, LUME – Cafe i stueetage

Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kongens Lyngby

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) til godkendelse, samt forslag til placering af overskud / dækning af underskud
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. . Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for den kommende sæson for seniorer og ungdomsspillere, så kontingenterne bliver 650 kr. for alle
 6. . Behandling af indkomne forslag. Husk på sende forslag ind, hvis du har emner der ønskes behandlet. Forslag skal være inde 8 dage før generalforsamling for på få taget op som punkt
 7. Valg af bestyrelse.
  • Formand Robert Cole (Ikke på valg)
  • Næstformand Søren Rinnov Østergaard (På valg)
  • Kasserer Dan Grønhøj (På valg)
  • Belsesmedlem (Valg af nye)
 8. Valg af revisor og suppleant.
 9. Eventuelt