Category Archives: Nyheder

Nyheder fra klubben

Ordinær generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub

Afholdes i Caféen i Lundtofte hallen torsdag den 21. marts 2019 kl. 17:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) til godkendelse, samt forslag til placering af overskud / dækning af underskud.

 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

 5. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for den kommende sæson for seniorer og ungdomsspillere, så kontingenterne bliver 600 kr. for alle.

 6. Behandling af indkomne forslag.
  Husk at sende forslag ind, hvis du har emner der ønskes behandlet. Forslag skal være inde 8 dage før generalforsamling for at blive taget op som punkt.

 7. Valg af bestyrelse.
  • Formand Jens Frimann(Ikke på valg)
  • Næstformand Søren Rinnov Østergaard (På valg, genopstiller)
  • Kasserer Dan Grønhøj (På valg, genopstiller)
  • Bestyrelsesmedlem Robert Cole (Ikke på valg)

 8. Valg af revisor og suppleant.

 9. Eventuelt.